Logo - Ruvesteps 2019 versie 0.1 - 6000-wit
benutten van potentieel
Rudy Veraar

Rudy Veraar

BENUT AANWEZIG POTENTIEEL

Share on facebook
delen
Share on twitter
delen
Share on linkedin
delen
Organisaties benutten vaak maar een (klein) deel van het potentieel binnen hun organisatie. Er is namelijk vaak geen helder inzicht in de aanwezige kennis, ervaring en vaardigheden. Stel je eens voor dat jouw organisatie wel gebruikmaakt van het verborgen potentieel.

BENUT AANWEZIGE KENNIS, ERVARING EN VAARDIGHEDEN

Benutten van aanwezige kennis, ervaring en vaardigheden binnen de eigen organisatie vergt een fase van bewustwording, inclusief vervolgstappen om de verborgen kennis, ervaring en vaardigheden duidelijk en helder te krijgen en te benutten. Hieronder staat in grote lijnen een aanpak beschreven om op een praktische manier grip te krijgen op wat er nodig is, wat er aanwezig is en wat er ontbreekt binnen de organisatie.

Stap 1 – bestaan

Onderzoek eerst welke behoeften er binnen jouw organisatie bestaan om het bestaansrecht te bewaken.

  • Welke vaardigheden zijn hiervoor nodig?
  • Welke ervaring kan hierbij helpen?
  • Welke kennis is essentieel?

Stap 2 – groeien

Vraag jezelf af waar jij met jouw organisatie naartoe wilt.

Wat is er nodig om groei van jouw onderneming te stimuleren?

  • Welke vaardigheden zijn hiervoor nodig?
  • Welke ervaring kan hierbij helpen?
  • Welke kennis is essentieel?

Stap 3 – problemen

Wat ontbreekt er binnen de organisatie als je kijkt naar veel voorkomende problemen.

  • Welke vaardigheden?
  • Welke ervaring?
  • Welke kennis?

Stap 4 – potentieel

De weg naar het benutten van het aanwezig potentieel begint bij de bewustwording en in kaart brengen van de aanwezige kennis, ervaring en vaardigheden.

Inventariseer per team, afdeling of organisatieonderdeel wat er aanwezig is.

Onderzoek dit niet slechts binnen de huidige werkzaamheden van elk teamlid of elke werknemer maar kijk ook naar nevenactiviteiten. Daar kunnen verrassende kwaliteiten naar boven komen die aansluiten op de behoefte binnen de organisatie.

Maak een overzicht verdeeld over deze drie groepen, kennis, ervaring en vaardigheden.

Stap 5 – vergelijken

Maak een vergelijking van het aanwezig potentieel en wat ontbreekt of nodig is.

Vergelijk stap 1 t/m 3 met 4.

Stap 6 – benutten

Onderzoek of de gevonden zaken benut kunnen worden. Welke verschuiving van personeel is hiervoor nodig en welk profijt heeft de werknemer. Zorg voor een Win-Win situatie.

Stap 7 – extern

Onderzoek of er nog openstaande behoeften ingevuld kunnen worden door externe partijen. Hierbij is het wel verstandig om naar de toekomst te kijken en te bepalen of het een duurzaam karakter heeft.

En natuurlijk zijn er veel meer zaken die meespelen en waar je op moet letten. Door stap 1 t/m 4 uit te voeren, kun jij jouw organisatie al een voorsprong geven.

Wil je advies om jouw mogelijkheden te ontdekken? KLIK Hier!

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Share on google
Share on whatsapp