Logo - Ruvesteps 2019 versie 0.1 - 6000-wit

Incompany & Maatwerk

Incompany en Maatwerk trainingen

Onnodig lange discussies, onbegrip en onduidelijkheid over en weer is helaas aan de orde van de dag. Dit vreet energie en tijd van jou en je organisatie. Business-wijs communiceren is het antwoord om doel- en klantgericht resultaat te realiseren.

RUVESTEPS training & coaching voor ondernemers en professionals

Onze mogelijkheden

Incompany en maatwerk trainingen zijn nog meer afgestemd op de behoeften van de medewerker en organisatie.            Onze ambitie is om een omgeving te creëren waarin uw medewerkers hun kwaliteiten optimaal kunnen benutten. Medewerkers kunnen op deze manier hun toegevoegde waarde tonen en inzetten voor het succes van uw organisatie en voor henzelf.

Hierdoor ontstaat een prachtige wisselwerking tussen de doelstellingen van uw medewerker en uw organisatiedoelstellingen.

Tevreden en gedreven medewerkers zijn essentieel om nieuwe klanten te maken en uw huidige klanten te behouden. Vanuit deze filosofie trainen wij uw mensen en zetten we samen de gewenste resultaten neer.

Incompany en Maatwerk trainingen is de oplossing om meerdere medewerkers met een gelijke ontwikkel-behoefte of in de context van uw organisatie te trainen.

Incompany training
Incompany training
teamwork
Maatwerk training

ONZE WERKWIJZE

Als richtlijn om te veranderen en te groeien

Afhankelijk van de gekozen variant, Incompany of Maatwerk, ligt de focus bij de analyse meer of minder op de relatie tot de organisatiedoelstellingen. Diepgang en verkregen inzichten is afhankelijk van de variant.

Onze filosofie is het functioneren van een medewerker in relatie tot de omgeving waarin hij/zij opereert te onderzoeken. De mens als onderdeel van een systeem.

Op basis van het verkregen inzicht zal een plan opgesteld worden in overleg met u als organisatie. Eisen en wensen kunnen hierbij verwerkt worden om te komen tot een praktisch programma.

Samen met de medewerkers gaan we aan de slag om het beoogde resultaat neer te zetten.

Er wordt ingespeeld op zaken die tijdens de training boven water komen en relevant zijn voor de medewerker en/of organisatie.

Het resultaat zal bijdragen aan een verandering bij de medewerkers zodat zij van toegevoegde waarde zijn voor de groei van een succesvolle organisatie.

Samen zullen we een evaluatie uitvoeren en bepalen of het gewenste resultaat is bereikt. Verder zullen we bepalen welke vervolgstappen er nodig zijn om nog meer te halen uit het potentieel van uw medewerkers.