Incompany en Maatwerk Trainingen

Succes bereik je samen

Onze mogelijkheden

Incompany en maatwerk trainingen zijn nog meer afgestemd op de behoeften van de medewerker en organisatie.            Onze ambitie is om een omgeving te creëren waarin uw medewerkers hun kwaliteiten optimaal kunnen benutten. Medewerkers kunnen op deze manier hun toegevoegde waarde tonen en inzetten voor het succes van uw organisatie en voor henzelf.

Hierdoor ontstaat een prachtige wisselwerking tussen de doelstellingen van uw medewerker en uw organisatiedoelstellingen.

Tevreden en gedreven medewerkers zijn essentieel om nieuwe klanten te maken en uw huidige klanten te behouden. Vanuit deze filosofie trainen wij uw mensen en zetten we samen de gewenste resultaten neer.

Incompany en Maatwerk trainingen is de oplossing om meerdere medewerkers met een gelijke ontwikkel-behoefte of in de context van uw organisatie te trainen.

Happy medewerker
Incompany training
 • Standaard training voor medewerkers met vergelijkbare ontwikkel-behoeften
 • Leerdoelen en wensen nemen we mee in het programma
 • Praktisch en effectieve training met resultaat
 • Mens staat centraal
 • Medewerkers die werken met passie en plezier
 • Maximaal 12 collega's in een groep
 • Snel uit te voeren en voordelig
 • Bij jou op locatie
teamwork
Maatwerk training
 • Maatwerk training voor medewerkers in relatie tot organisatiedoelstellingen
 • Leerdoelen en wensen vanuit de organisatie als geheel wordt gebruikt als leidraad
 • Praktisch en effectieve training met resultaat
 • Oefening aangepast aan jouw organisatie
 • Uniek op maat gemaakt spciaal voor jouw organisatie
 • Mens staat centraal in relatie tot de organisatie
 • Een organisatieomgeving met gedreven medewerkers
 • Groepsgrootte en locatie in overleg

ONZE WERKWIJZE

Als richtlijn om te veranderen en te groeien

Afhankelijk van de gekozen variant, Incompany of Maatwerk, ligt de focus bij de analyse meer of minder op de relatie tot de organisatiedoelstellingen. Ook zal diepgang om inzicht te verkrijgen is afhankelijk van de variant.

Onze filosofie is het functioneren van een medewerker in relatie tot de omgeving waarin hij/zij opereert te onderzoeken. De mens als onderdeel van een systeem.

Op basis van het verkregen inzicht zal een plan opgesteld worden in overleg met u als organisatie. Eisen en wensen kunnen hierbij verwerkt worden om te komen tot een praktisch programma.

Samen met de medewerkers gaan we aan de slag om het beoogde resultaat neer te zetten.

Er wordt ingespeeld op zaken die tijdens de training boven water komen en relevant zijn voor de medewerker en/of organisatie.

Het resultaat zal bijdragen aan een verandering bij de medewerkers zodat zij van toegevoegde waarde zijn voor de groei van een succesvolle organisatie.

Samen zullen we een evaluatie uitvoeren en bepalen of het gewenste resultaat is bereikt. Verder zullen we bepalen welke vervolgstappen er nodig zijn om nog meer te halen uit het potentieel van uw medewerkers.