Logo - Ruvesteps 2019 versie 0.1 - 6000-wit

BUSINESS-WIJS COMMUNICEREN

WIL JIJ ALS ORGANISATIE EEN HECHTER CONTACT OPBOUWEN MET JE RELATIES EN MEER OMZET GENEREREN?

voor Teams die meer willen bereiken

communiceren met positief effect op je omzet

Waarom business-wijs leren communiceren ?

Klanten, investeerders, personeel en andere relaties vereisen allemaal een andere benadering.

Als ondernemer, manager of leider wil je dat je teamleden optimaal contact maken en onderhouden met relaties. Je wilt immers die investering, prachtige opdracht of extra omzet. De afzonderlijke teamleden moeten dan wel in staat zijn om zichzelf, het product, dienst of bedrijf op een juiste manier onder de aandacht te brengen.

Maar hoe zorg je er nu voor dat ze echt luisteren en meegaan met een verhaal?

Stel je voor dat elk teamlid beschikt over vaardigheden van experts. Vaardigheden die ze in staat stellen om te observeren, luisteren en vragen te stellen op een manier waardoor ze klanten beter begrijpen. Het vermogen om te letten op het verbale en non-verbale gedrag van klanten en dat van zichzelf binnen de context van bijvoorbeeld een verkoopgesprek.

Op welke manier kun je zorgen dat men invloed krijgt en perfect aansluit op de behoefte van de klant?

Er zijn vaardigheden nodig om je in te leven, af te stemmen en mee te gaan met de klant. Om zo een win-win situatie te creëren waarbij alle partijen met de deal content zijn.

Ontdek de sleutel-set om business-wijs te communiceren! Ontvang jouw persoonlijke business-communicatie-sleutels NU !

BusinesS-wijs communiceren in alle situaties

Herken je als werknemer, medewerker, manager of teamlid de onderstaande situaties?

 • Als teamlid of manager heb je geen herbruikbare en overdraagbare werkwijze om je bedrijf onder de aandacht te brengen.
 • Je gaat naar bijeenkomsten maar je merkt dat er geen goed contact ontstaat met de andere partij.
 • Je begrijpt niet waarom er met sommige klanten geen deal wordt gesloten.
 • In een vergadering of overleg wordt het doel en resultaat niet bereikt door gebrek aan invloed.
 • Het blijkt lastig om een hechtere vertrouwensband op te bouwen met klanten voor extra omzet.
 • De boodschap blijft niet hangen in de hoofden van externe partijen.
 • Je loopt vaak of elke keer vast in het verhaal dat je wilt vertellen over het product of dienst.
 • Het perfect onder woorden brengen van de toegevoegde waarde van je product of dienst lukt niet echt.

benut kansen voor winstgevende groei

Wat loop je mis doordat je niet goed afstemt op je klant of personeel?

 • Nieuwe opdrachten en vulling van je commerciële pijplijn
 • Winstgevende deals en omzet
 • Vervolgopdrachten
 • Herhalings- of aanvullende verkopen met minder inspanning
 • Gemotiveerd personeel dat harder aan de slag gaat voor je bedrijf
 • Ambassadeurs voor je bedrijf
 • Gratis reclame en aanwas van klanten
 • Kansen om te groeien
 • Het opbouwen van vertrouwen
 • Uitbouw van winstgevende trouwe klanten

Leer af te stemmen op elke situatie en klant-relatie

 • Wil jij en je teamleden leren hoe je de juiste vragen stelt om de behoefte van de klant te ontdekken?
 • Wil jij en je teamleden leren hoe je optimaal aansluit op de belevingswereld van de klant om meer te verkopen?
 • Wil jij en je teamleden leren hoe je de non-verbale signalen van je klant opmerkt en interpreteert?
 • Wil jij en je teamleden leren spreken in de taal van elke unieke klant of andere relatie?
 • Wil jij en je teamleden leren hoe je jouw toegevoegde waarde aan laat sluiten op die van je klant of andere belangrijke relatie?
 • Wil jij en je teamleden leren hoe je jezelf, je bedrijf en je product integreert  in de behoefte van je klant?
 • Wil jij en je teamleden leren hoe je aansluit op de belevingswereld van overige relaties?
 • En meer

Zeg je JA tegen het bovenstaande. Dan is deze training een absolute must. Onderneem dan NU actie en schrijf je in!

een programma voor teams met blijvend effect

Het programma is opgedeeld in drie blokken. De verdeling gebeurt afhankelijk van de voortgang en achtergrond van de groep.

Blok 1: De basis om echt contact te maken met de klant of andere relatie

In het eerste blok gaat het team kennismaken met de manier waarop experts observeren, luisteren en vragen stellen. Men leert hoe er gebruik gemaakt kan worden van wat en op welke wijze de klant iets zegt. Ook krijgt elk teamlid meer inzicht in de klantbeleving.

 • Werkwijze: ervaren en oefenen
 • Speerpunten: observeren, luisteren, vragen stellen, klantbeleving en gesprekstechnieken

Blok 2: Hechte relaties opbouwen

In het tweede blok leert men om een dieper contact met de klant of andere relatie op te bouwen. Men leert te denken, voelen en gedrag te vertonen dat aansluit op dat van de klant. Men leert in te spelen op wat voor de klant belangrijk is. Men weet te onderkennen welke manier van contact en handelingen het meest oplevert per klant. Ook leert men zaken vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken en in te spelen op de verschillende beslissers.

 • Werkwijze: denken vanuit de wereld van de klant, oefenen
 • Speerpunten: diepere afstemming op de klant

Blok 3: Verfijnen van expert-communicatievaardigheden

In blok drie ligt de nadruk op het verfijnen van de nieuwe vaardigheden. Het eigen maken van de verschillende technieken van verbale en non-verbale communicatie.

 • Werkwijze: . Oefenen, oefenen en oefenen om het volledig eigen te maken.
 • Speerpunten: dieper klantcontact, vertrouwen realiseren om te komen tot een deal

meer klanten en meer omzet? Schrijf je NU in!

" Zet nu de stap om meer vrijheid en flexibiliteit te verkrijgen in je verbale en non-verbale communicatie. Op jouw manier helder en overtuigend spreken. Zet jezelf hoger op de communicatie-ladder."

PrOGRamma informatie

Een programma met een blijvend leereffect

Het programma is opgebouwd uit een theoretisch en een praktisch deel. Het is dus vooral leren door te doen. Er is aandacht voor persoonlijke doelstellingen en leervragen. Hierbij wordt ingespeeld op de (verborgen) kwaliteiten die jij bezit.

Indien je hebt gekozen voor een een variant met coaching is het effect nog krachtiger. Individuele coaching is er op gericht om de resultaten te vergroten. Hierbij is extra aandacht voor de persoonlijke leerbehoefte.

Het programma is in drie blokken verdeeld. In blok 1 wordt de basis gelegd om echt contact maken. In blok 2 wordt er een verdiepingsslag gemaakt voor een hechtere relatie. In blok 3 wordt er een verfijning aangebracht in je expert communicatievaardigheden.

 • Je leert een strategie waarmee je inspeelt op de behoefte van de klant (of andere relatie)
 • Je leert om in te spelen op de behoefte van de verschillende beslissers binnen een organisatie
 • Je leert een methode die past bij jou, je bedrijf, je product en je relaties
 • Je leert jouw toegevoegde waarde onderkennen en afstemmen op je klant
 • Je leert een verhaal te vertellen dat blijft hangen in de hoofden van je klanten
 • Je leert om het juiste personeel aan te trekken met je verhaal
 • En meer.
 • Observeren
 • Luisteren
 • Vragen stellen
 • Gespreksstrategieën en technieken
 • Inleven in en afstemmen op de klant
 • Beïnvloeden
 • Contact maken op een dieper niveau
 • Vertrouwen wekken

Men leert door te ervaren. Met persoonlijke aandacht voor wat voor elke deelnemer belangrijk is, gaat en ieder onderzoeken welke manier van business-wijs communiceren past bij zichzelf en het bedrijf.

Een ieder wordt bewust waar zijn of haar kwaliteiten liggen en waar verder groei mogelijk is.

 • In de training/workshop wisselen we af tussen theorie en praktijk.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken op het gebied van experimentele manier van leren op basis van Kolb
 • Het concreet ervaren, experimenteren en reflecteren zorgt voor een dynamische leeromgeving
 • De training is gebaseerd op technieken vanuit o.a.: Openbaar spreken, Psychologie, Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP), Bedrijfskundige Informatica en Bedrijfskunde en Marketing.
 • Deze unieke mix verzorgt jou een doeltreffende manier van communiceren

Praktische informatie

Teams die optimaal business-wijs willen presteren

Het team functioneert over het algemeen goed, maar wil graag meer verbinding maken met relaties.  Teamleden die afzonderlijk en als team effectiever willen communiceren met hun relaties.

Investeer in jezelf en je ontwikkeling

 • Afhankelijk van de wensen en eisen wordt er een offerte gedaan.
 • Prijzen zijn exclusief btw

Data en locatie worden in overleg bepaald.

 • De maximale groepsgrootte wordt in overleg bepaald.

MET HELDERHEID EN EFFECT COMMUNICEREN!

Elke dag een stapje meer helderheid en duidelijkheid in je taal, zal je effectiviteit verhogen. Het heeft een positieve impact op je leven en bedrijf !