BUSINESS-WIJS COMMUNICEREN

WIL JIJ EEN HECHTER CONTACT OPBOUWEN MET JE RELATIES EN MEER OMZET GENEREREN?
 • Na de training business-wijs communiceren heb je:
 • Een authentieke manier om te spreken met je klant, investeerder of andere relatie
 • Een werkwijze om beter contact te maken met je relaties en meer impact realiseren.
 • Effectieve communicatie-technieken die aansluiten bij jou, je bedrijf en product
 • Een effectieve manier om in te spelen op de behoefte van je interne of externe klant.
 • Een heldere en praktische aanpak met effect.
 • Mogelijkheden om invloed op beslissers uit te oefenen
 • Vertrouwen om overtuigend je standpunten over te brengen

communiceren met positief effect op je omzet

Waarom een training business-wijs communiceren ?

Klanten, investeerders, personeel en andere relaties vereisen allemaal een andere benadering.

Als ondernemer, manager of leider wil jij optimaal contact maken en onderhouden met je relaties. Je wilt immers die investering, prachtige opdracht of extra omzet. Je moet dan wel in staat zijn om jezelf, je bedrijf en je product te verkopen.

Maar hoe zorg je er nu voor dat ze echt naar je luisteren en meegaan in je verhaal?

Jij dient te beschikken over vaardigheden van experts. Vaardigheden die jou in staat stellen om te observeren, luisteren en vragen te stellen op een manier waardoor jij je klant beter begrijpt. Het vermogen om te letten op het verbale en non-verbale gedrag van je klant en dat van jezelf binnen de context van bijvoorbeeld het verkoopgesprek.

Op welke manier kan jij zorgen dat jij invloed krijgt en perfect aansluit op de behoefte van je klant?

Je hebt vaardigheden nodig om je in te leven, af te stemmen en je klant mee te nemen naar een deal. Om zo een win-win situatie te creëren. Een situatie waarbij zowel je klant als jij tevreden bent met de deal.

In de training “Business-wijs communiceren” leer je in 3 dagen hoe jij dat doet en hoe je daardoor de juiste investeerders, beter personeel en meer winstgevende klanten aantrekt.

Ontdek de sleutel-set om business-wijs te communiceren! Ontvang jouw persoonlijke business-communicatie-sleutels NU !

Businnes-wijs communiceren in alle situaties

Herken je je in één of meer van de onderstaande situaties?

 • Je gaat naar bijeenkomsten maar weet niet hoe je echt contact maakt met de beslisser.
 • Je begrijpt niet waarom je met sommige klanten geen en andere klanten wel een deal sluit.
 • Je bereikt in een vergadering of overleg niet wat je wilt bereiken door gebrek aan invloed.
 • Je wilt een hechtere vertrouwensband opbouwen met klanten waardoor je meer producten verkoopt.
 • Je wilt je personeel inspireren maar je lijkt niet aan te sluiten op hun belevingswereld.
 • Je wilt dat je boodschap blijft hangen in de hoofden van je toehoorders.
 • Je hebt geen herbruikbare en overdraagbare werkwijze om je bedrijf en je product effectief onder de aandacht te brengen.
 • Je loopt vaak of elke keer vast in je eigen verhaal. Wat vertel je nu eerst en wat later?
 • Je toegevoegde waarde perfect onder woorden brengen lukt niet echt.

benut kansen voor winstgevende groei

Wat loop je mis doordat je niet goed afstemt op je klant of personeel?

 • Nieuwe opdrachten en vulling van je commerciële pijplijn
 • Winstgevende deals en omzet
 • Vervolgopdrachten
 • Herhalings- of aanvullende verkopen met minder inspanning
 • Gemotiveerd personeel dat harder aan de slag gaat voor je bedrijf
 • Ambassadeurs voor je bedrijf
 • Gratis reclame en aanwas van klanten
 • Kansen om te groeien
 • Het opbouwen van vertrouwen
 • Uitbouw van winstgevende trouwe klanten

Leer af te stemmen op elke situatie en klant-relatie

 • Wil jij leren hoe je de juiste vragen stelt om de behoefte van de klant te ontdekken?
 • Wil jij leren hoe je optimaal aansluit op de belevingswereld van de klant om meer te verkopen?
 • Wil jij leren hoe je de non-verbale signalen van je klant opmerkt en interpreteert?
 • Wil jij leren spreken in de taal van elke unieke klant of andere relatie?
 • Wil jij leren hoe je jouw toegevoegde waarde aan laat sluiten op die van je klant of andere belangrijke relatie
 • Wil jij leren hoe je jezelf, je bedrijf en je product integreert  in de behoefte van je klant
 • Wil jij leren hoe je aansluit op de belevingswereld van je personeel
 • En meer

Zeg je JA tegen het bovenstaande. Dan is deze training een absolute must. Onderneem dan NU actie en schrijf je in!

een programma met blijvend effect

Het programma is opgedeeld in drie blokken over drie dagen. De verdeling gebeurt afhankelijk van de voortgang en achtergrond van de groep.

Blok 1: De basis om echt contact te maken met je klant of andere relatie

In het eerste blok ga je kennismaken met de manier waarop experts observeren, luisteren en vragen stellen. Je leert hoe je gebruik kunt maken van wat en op welke wijze je klant iets zegt. Verder leer je mogelijkheden om beter inzicht te krijgen in de klantbeleving.

 • Werkwijze: ervaren en oefenen
 • Speerpunten: observeren, luisteren, vragen stellen, klantbeleving en gesprekstechnieken

Blok 2: Hechte relaties opbouwen

In het tweede blok leer je om een dieper contact met je klant of andere relatie op te bouwen. Je leert om te denken, voelen en het gedrag te vertonen dat aansluit op dat van de klant. Je leert in te spelen op wat voor de klant belangrijk is. Je weet te onderkennen welke manier van contact en handelingen het meest oplevert per klant. Ook leer je zaken vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken en in te spelen op de verschillende beslissers.

 • Werkwijze: denken vanuit de wereld van de klant, oefenen
 • Speerpunten: diepere afstemming op de klant

Blok 3: Verfijnen van je expert-communicatievaardigheden

In blok drie ligt de nadruk op het verfijnen van je vaardigheden. Het eigen maken van de verschillende technieken van verbale en non-verbale communicatie.

 • Werkwijze: . Oefenen, oefenen en oefenen om het volledig eigen te maken.
 • Speerpunten: dieper klantcontact, vertrouwen realiseren om te komen tot een deal

meer klanten en meer omzet? Schrijf je NU in!

" Zet nu de stap om meer vrijheid en flexibiliteit te verkrijgen in je verbale en non-verbale communicatie. Op jouw manier helder en overtuigend spreken. Zet jezelf hoger op de communicatie-ladder."

PrOGRamma informatie

Een programma met een blijvend leereffect

Het programma is opgebouwd uit een theoretisch en een praktisch deel. Het is dus vooral leren door te doen. Er is aandacht voor persoonlijke doelstellingen en leervragen. Hierbij wordt ingespeeld op de (verborgen) kwaliteiten die jij bezit.

Indien je hebt gekozen voor een een variant met coaching is het effect nog krachtiger. Individuele coaching is er op gericht om de resultaten te vergroten. Hierbij is extra aandacht voor de persoonlijke leerbehoefte.

Het programma is in drie blokken verdeeld. In blok 1 wordt de basis gelegd om echt contact maken. In blok 2 wordt er een verdiepingsslag gemaakt voor een hechtere relatie. In blok 3 wordt er een verfijning aangebracht in je expert communicatievaardigheden.

 • Je leert een strategie waarmee je inspeelt op de behoefte van de klant (of andere relatie)
 • Je leert om in te spelen op de behoefte van de verschillende beslissers binnen een organisatie
 • Je leert een methode die past bij jou, je bedrijf, je product en je relaties
 • Je leert jouw toegevoegde waarde onderkennen en afstemmen op je klant
 • Je leert een verhaal te vertellen dat blijft hangen in de hoofden van je klanten
 • Je leert om het juiste personeel aan te trekken met je verhaal
 • En meer.
 • Observeren
 • Luisteren
 • Vragen stellen
 • Gespreksstrategieën en technieken
 • Inleven in en afstemmen op de klant
 • Beïnvloeden
 • Contact maken op een dieper niveau
 • Vertrouwen wekken

Je gaat leren door te ervaren. Met persoonlijke aandacht voor wat voor jou belangrijk is, ga je onderzoeken welke manier van business-wijs communiceren past bij jou en je bedrijf.

Je wordt je bewust waar je kwaliteiten liggen en waar je verder kunt groeien.

 • Afhankelijk van de gekozen variant is er meer ruimte en tijd voor oefening en wordt er dieper in gegaan op bepaalde onderdelen.
 • In de training/workshop wisselen we af tussen theorie en praktijk.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken op het gebied van experimentele manier van leren op basis van Kolb
 • Het concreet ervaren, experimenteren en reflecteren zorgt voor een dynamische leeromgeving
 • De training is gebaseerd op technieken vanuit o.a.: Openbaar spreken, Psychologie, Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP), Bedrijfskundige Informatica en Bedrijfskunde en Marketing.
 • Deze unieke mix verzorgt jou een doeltreffende manier van communiceren

Praktische informatie

Ondernemers, managers, professionals en leiders

Je functioneert over het algemeen goed, maar je wil graag meer verbinding maken met je klanten en andere relaties en effectiever communiceren. 

Investeer in jezelf en je ontwikkeling

 • Op aanvraag
 • Prijzen zijn inclusief btw voor particulieren
 • Prijzen zijn exclusief btw voor zakelijke klanten

Data en locatie kunt je vinden in het totaal overzicht van de workshops en trainingen. Hier heeft u de mogelijkheid om je direct aan te melden.

Zie onze AGENDA.

 • De maximale groepsgrootte van deze workshop is 12 deelnemers.

Op het moment dat je hebt gekozen voor de variant met coaching ontvang je extra ondersteuning middels persoonlijk gesprekken en/of digitaal.

Een coachingsgesprek waardoor het bewezen effect van de workshop nog beter in de praktijk wordt verankert.

Daarnaast ontvang je over een periode van 3 maanden mails met extra tips en inspiratie.

 

Je kunt lezen over de ervaringen van andere deelnemers die deze of andere workshops of trainingen hebben gevolgd. Bedenk je eigen leerpunten door te lezen over de inzichten van andere deelnemers.

MET HELDERHEID EN EFFECT COMMUNICEREN!

Elke dag een stapje meer helderheid en duidelijkheid in je taal, zal je effectiviteit verhogen. Het heeft een positieve impact op je leven en bedrijf !

Andere mogelijkheden