Vis - kop-romp-start

3 basisonderdelen om je toespraak structuur te geven

Elk goed verhaal, effectieve presentatie of pitch heeft structuur nodig. Een basisstructuur van 3 onderdelen geeft elke toespraak een fundament voor verdere uitbouw. Geef je verhaal een kop, een middenstuk en een staart als basis om te zwemmen.