Logo - Ruvesteps 2019 versie 0.1 - 6000-wit

Meer mogelijkheden en levensvatbaarheid!

Geschreven door Marijke Swaneveld

Deze cursus heb ik gevolgd omdat ik met mijn vriendin de mogelijkheden tot het opzetten van een eigen zaak onderzoek

De Cursus was goed opgebouwd, er was ruimte voor eigen inbreng en op veel vragen kon een antwoord gegeven worden

Het heeft mij gebracht dat ik sterker in mijn schoenen sta wat betreft de mogelijkheden en levensvatbaarheid.

Als resultaat zijn we ng harder gaan werken aan ons plan.

Wel heb ik iets gemist en dat is een overzicht van de consequenties m.b.t. uitkeringsinstanties.

Marijke