Raderen (processen) als onderdeel van het geheel (systeem)

Aandacht voor de manier van communiceren binnen de organisatie als systeem

Een organisatie is een geheel van processen die onderlinge afstemming vraagt voor een juiste (samen)werking. Een juiste manier van communiceren speelt hierbij een centrale rol.